[Lyric] Nawal Al Zoghbi

   [Lyric] Nawal Al Zoghbi

   SHO AKHBARAK


   Dakhlak Sho Akhbarak 2olly
   Eshta2tlak..Enta Eshta2tly?
   Dakhlak Sho Akhbarak 2olly
   Eshta2tlak..Enta Eshta2tly?
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Bet3raf 7ta Wenta B3eed
   Alby M3k
   Dakhlak Sho Akhbarak 2olly
   Eshta2tlak..Enta Eshta2tly?
   Dakhlak Sho Akhbarak 2olly
   Eshta2tlak..Enta Eshta2tly?
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Bet3raf 7ta Wenta B3eed
   Alby M3k
   Elly Sho Sayer Beghyaaby
   B3dak 3m Tenter 3a Baby
   Elly Sho Sayer Beghyaaby
   B3dak 3m Tenter 3a Baby
   We La Baby Lamma Teskr
   Albak Ma3 Mofta7o Teskr
   We La Baby Lamma Teskr
   Albak Ma3 Mofta7o Teskr
   Ra7 Berj3 Mesh Ra7 Beta25ar
   Ana Ma Bet25ar 3a Habeeby
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Bet3raf 7ta Wenta B3eed
   Alby M3k
   Mafe Elak.. Mafee
   Beghybak Sho Sayer Feek
   Mafe Elak.. Mafee
   Beghybak Sho Sayer Feek
   Enta Be2lby We Roo7y Meswr
   Youmian B3nya Betshar
   Enta Be2lby We Roo7y Meswr
   Youmian B3nya Betshar
   Klma Henlak Betzkr
   7alu Tefla We Tarkod Lia
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Eshta2tlak Tab3an Akeed
   Youmian Hobak Byzeed
   Bet3raf 7ta Wenta B3eed
   Alby M3k

   Nawel El Zougbi - Einaik Kadabeen, Full Album [E]

   Song: Ana Badi Aaeesh
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Adeek garabt w shoft baa
   Adeek garabt w shoft baa
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Adeek garabt w shoft baa
   Adeek garabt w shoft baa
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Yebat maghloob w yedooa el wail
   Yeshar w yedoob w yetool elail
   Yebat maghloob w yedooa el wail
   Yeshar w yedoob w yetool elail
   Matdooash el nom wala sanya einaik
   Shoft ely yesebni yegralo aih
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Mesh oltelak masmaatesh laih
   El boaad mateaadarsh aalaih
   Adeek garabt w shoft baa
   Adeek garabt w shoft baa
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Ana ely yesebni yegralo aih
   Aaaah
   Aaah
   Song: Bi Hibini
   Bi hibini w albo metaala beya
   Bi hibini w bigheer men rooho aalaya
   Bi hibini w albo metaala beya
   Bi hibini w bigheer men rooho aalaya
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   W maynamsh elail wala shwaya
   Ana mesh zanbi hawak yekhtarni
   W taaeesh bi khayalak taashaani
   Ana mesh leek wala hobak leya
   Wala shooak kan khadni w gabni
   Ana mesh zanbi hawak yekhtarni
   W taaeesh bi khayalak taashaani
   Ana mesh leek wala hobak leya
   Wala shooak kan khadni w gabni
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   W maynamsh elail wala shwaya
   Ana batmana f youm tefhamni
   W etseeb awhamak w etsebni
   Hataaeesh tahlam dayman beya
   Mesh aktar men keda sadaani
   Ana batmana f youm tefhamni
   W etseeb awhamak w etsebni
   Hataaeesh tahlam dayman beya
   Mesh aktar men keda sadaani
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wana fain w fain men hobo
   La fey bali hawa wala albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   Wala wala shadini boaado wala orbo
   W aala aih bi aatheb albo
   W maynamsh elail wala shwaya

   Song: Khod Albi
   Khod albi wergaa ya ghayeb leli kan
   Dab albi men kotr ma han el zaman
   Khod albi wergaa ya ghayeb leli kan
   Dab albi men kotr ma han el zaman
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   Yama aasht mestaneya
   Youm tefakar feya
   Youm tekoon mawgood
   Yama albi dab fey baadak
   Wenta nasi maadak
   Emta tani etaood
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   Ya kol kelma w hamsa
   Kol nazra w lamsa
   Kol shaai fakrah
   Ya dah el haneen dawabni
   Han aalaik betsebni
   Orbak atmanah
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   La la w la la
   Khod albi wergaa ya ghayeb leli kan
   Dab albi men kotr ma han el zaman
   Khod albi wergaa ya ghayeb leli kan
   Dab albi men kotr ma han el zaman
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani
   La la w la la ana mesh hansak
   Law men nadani
   La la w la la dana albi maak
   Ergaali tani

   Song: Malait
   Khalas mesh aayza ashoofak tani
   W aih habaa aalaih
   Haool kol ely kan gowaya
   Hataamal feya aih
   Khalas mesh aayza ashoofak tani
   W aih habaa aalaih
   Haool kol ely kan gowaya
   Hataamal feya aih
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Ashoofak ...... b tebki aashani
   W tendam aaly rah
   W youm ma taool hatensa zamani
   Tefakarak el gerah
   Ashoofak ...... b tebki aashani
   W tendam aaly rah
   W youm ma taool hatensa zamani
   Tefakarak el gerah
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Taaeesh tendam aala ely aamalto
   Tahlam bil rigooaa
   Wana mesh habki aala ely garali
   Haram feek el dimooaa
   Taaeesh tendam aala ely aamalto
   Tahlam bil rigooaa
   Wana mesh habki aala ely garali
   Haram feek el dimooaa
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   W bakait w ya rait
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana
   Malait
   Men kotr mana
   Dhahait
   Wala doat hana

   Song: Tegmaana El Saat
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi
   Darait hawak tool el seneen ya habeebi
   Laait maazebni el haneen ya habeebi
   Ya rait aaeesh wayak youmain ya habeebi
   Habeebi baali sneen w ayam
   Sahran el alb wala benam
   Yektib men shooao araa kalam
   La oyounak aaysha baali sneen
   Wayak ya habeebi ana rooht el fain
   Ana melk oyounak el etnain
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi
   Darait hawak tool el seneen ya habeebi
   Laait maazebni el haneen ya habeebi
   Ya rait aaeesh wayak youmain ya habeebi
   Ana albi maak mertah el bal
   La shaghelni gawab wala aandi soal
   W baaeesh fey gharamak agmal hal
   Tameni w ooli bahebak ool
   Ana nefsi asmaa albak aala tool
   Bi gharamak albi kteer mashqool
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi
   Darait hawak tool el seneen ya habeebi
   Laait maazebni el haneen ya habeebi
   Ya rait aaeesh wayak youmain ya habeebi
   Ya habeebi
   Ya habeebi
   Ya habeebi
   Kiteer hategmaana el saat ya habeebi
   Khalas hatertah el aahat ya habeebi
   Maak laait omri ely fat ya habeebi

   Post was edited 2 times, last by “ezzouhour” ().