[Lyric] Nabeel 3ajram

   [Lyric] Nabeel 3ajram

   Nabeel 3ajram - Sob7an Allah 3ala Gamalha


   Sob7an allah 3ala gamalha
   Sob7an Allah 3ala gamalha sob7an allah
   mesh shayef abadan be dalalha abadan wallah
   sob7an allah 3ala gamalha sob7an allah
   mesh shayef abadan be dalalha abadan wallah
   mashia betetlafet 7awaleha wel nas saffen
   wana 2albi khayef 3aliha tesebha el 3ein
   7aset enaha ghalia 3alaia men awel ma shafetha 3eneya
   el donia ba2et melk 2edaia .. sob7an allah
   fe gamal 3eneha khadetny agmal meshwar
   lafena el donia w radetny w ba2et me7tar
   fe gamal 3eneha khadetny agmal meshwar
   lafena el donia w radetny w ba2et me7tar
   da 7elm da wala 7a2i2a gamila na3ma w bari2a
   sa7aretny fe awel de2e2a .. sob7an allah
   da 7elm da wala 7a2i2a gamila na3ma w bari2a
   sa7aretny fe awel de2e2a .. sob7an allah
   sob7an allah 3ala gamalha sob7an allah
   mesh shayef abadan be dalalha abadan wallah
   sob7an allah 3ala gamalha sob7an allah
   mesh shayef abadan be dalalha abadan wallah
   mashia betetlafet 7awaleha wel nas saffen
   wana 2albi khayef 3aliha tesebha el 3ein
   7aset enaha ghalia 3alaia men awel ma shafetha 3eneya
   el donia ba2et melk 2edaia .. sob7an allah
   7aset enaha ghalia 3alaia men awel ma shafetha 3eneya
   el donia ba2et melk 2edaia .. sob7an allah